Είστε εδώ

Φραγκόπουλος Θεόφιλος Δ., «Δημήτριος Καπετανάκης 1912-1944. Δημήτριος Καπετανάκης», Κριτική, τόμ. 2, τχ. 10 (Ιούλιος-Αύγουστος 1960), σ. 152-155