Είστε εδώ

«Σοκολατοποιΐα Παυλίδου», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 6 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1959), σ. (οπισθόφυλλο)