Είστε εδώ

Λιμπέρης Νίκος, «Θέματα. Ο Λούκακς και ο ζωτικός χώρος των ιδεών», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. 187-191