Είστε εδώ

«#», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 4-5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1959), σ. (εξώφυλλο)