Είστε εδώ

Βακαλό Ελένη, «Θέματα. Για την ποίηση και τον ποιητικισμό», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 2 (Μάρτιος-Απρίλιος 1959), σ. 81-83