Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για την ανταπόκριση της έκδοσης του περιοδικού]», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 51