Είστε εδώ

«Άνθη Πανταζή», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 52