Είστε εδώ

«Μάρκος Μέσκος Πριν από το θάνατο. Ποιήματα», Κριτική, τόμ. 1, τχ. 1 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1959), σ. 52