Είστε εδώ

Μενεσίδης Γιάννης, «Θεοφάνεια στην Καβάλα», Κόσκινο, τχ. 1 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1980), σ. 35