Είστε εδώ

Παπασπύρου Ντίνος, «Το Ηρώο του Γ' Σώματος Στρατού», Κόσκινο, τχ. 1 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1980), σ. 24