Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Γαλάτιστα», Κόσκινο, τχ. 5 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1976), σ. 107