Είστε εδώ

Δομπούλας Κώστας, «Συνδυαστική. Παιχνίδια με ξύλα», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 102