Είστε εδώ

Μαυρομάτης Στέλιος, «Σύνθεση», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1976), σ. 88