Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Ξερολιθιές», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 69