Είστε εδώ

Μαυρομάτης Στέλιος, «Σύνθεση», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 67