Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Λήξις θνητού», Κόσκινο, τχ. 3 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975), σ. 60