Είστε εδώ

Ζαμπέτογλου Αντρέας, «Πρωινό ξεκίνημα», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 48