Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Τοπίο από τη Γαλάτιστα», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 42