Είστε εδώ

Καζάκης Δημήτριος, «Βασιλικά», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 39