Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τη Μικρή Πινακοθήκη Διαγώνιος]», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιανουάριος-Ιούνιος 1975), σ. 33