Είστε εδώ

Δομπούλας Κώστας, «Πορτραίτο παιδιού με ψάθινο καπέλο», Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 26