Είστε εδώ

Ζαμπέτογλου Αντρέας, «Ναυτικός Όμιλος », Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 20