Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γενική άποψη της Μικρής Πινακοθήκης Διαγώνιος », Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 16