Είστε εδώ

Τρακίδης Κώστας, «Καφενεδάκι», Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 13