Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ομορφοκκλησιά Αττικής», Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 6