Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Μπουρού», Κόσκινο, τχ. 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1974), σ. 3