Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφία Τόλη Καζαντζή]», Κόσκινο, τχ. 6 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 108