Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Βιογραφικό σημείωμα Κάρολου Τσίζεκ]», Κόσκινο, τχ. 6 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 106