Είστε εδώ

Φωτάκης Νίκος, «Γυναίκες στη βρύση», Κόσκινο, τχ. 5 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 95