Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «They are tracking down everything picturesque», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 75-76