Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «The centurion Cornelius», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 69-70