Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Sur le chemin de Damas», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 64-65