Είστε εδώ

Ευαγγέλου Ανέστης, «Η οικογένεια», Κόσκινο, τχ. 2 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 20-23