Είστε εδώ

Αρώνης Θάνος, «Η τελευταία χειραψία», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 9