Είστε εδώ

Σαπφώ, «[Άλλοι τους καβαλάρηδες κι άλλοι τους μελαψούς]», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 16