Είστε εδώ

Κατεβαίνη Άννα, «[Ήμουν από σίδερο]», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 5-6