Είστε εδώ

Καζαντζής Τόλης, «Το σπίτι μας», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 4-5