Είστε εδώ

Ιωάννου Γιώργος, «Η ολική έκλειψη», Φυλλάδιο, τχ. 2 (Καλοκαίρι 1978), σ. 1-3