Είστε εδώ

Φαρμάκης Δημήτρης Κ., «Ο ρόλος της φιλοσοφίας στην εποχή μας», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 299-303