Είστε εδώ

Ηρόδοτος, «Συναπάσης της Ελλάδος. Ο βασιλεύς των Μακεδόνων Αλέξανδρος Α΄ μιλάει στους Αθηναίους στρατηγούς πριν από τη μάχη των Πλαταιών και αποκαλύπτει τα σχέδια των Περσών», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 297