Είστε εδώ

Ηρόδοτος, «Ανήρ Έλλην Μακεδόνων ύπαρχος. Ο Αλέξανδρος, ο γιος του βασιλιά Αμύντα, μιλάει στους πρέσβεις των Περσών», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 275