Είστε εδώ

«Η Μακεδονία φιλοκαλεί/φιλοτεχνεί ελληνικά. Πέλλα. Ψηφιδωτό. Ο Διόνυσος ιππεύει πάνθηρα. Τέλη του Δ΄ αιώνα π.Χ.», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 254