Είστε εδώ

Παπαθωμόπουλος Μανόλης, «Απόψεις και απόψεις. Απάντηση Παπαθωμόπουλου σε Μανδηλαρά», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 175-180