Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Η Μακεδονία μιλάει ελληνικά. Στα ενδότερα των αυτονόητων ή δ1) Η φωνή της ιστορίας: Πρώτη φωνή», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 167-168