Είστε εδώ

Σανουδάκης-Σανούδος Αντώνης Κ., «Κρητικά έμμετρα και διδακτικές παροιμίες στον Καπετάν Μιχάλη του Ν. Καζαντζάκη», Φιλόλογος, τχ. 131 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008), σ. 91-99