Είστε εδώ

«Παιδικά βιβλία. Οι άθλοι του Ηρακλή. Μαλλιάρης Παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 131 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008), σ. 72