Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 637-638