Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Αγγελικό και μαύρο φως… Σημειώσατε Χ», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 483