Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «[Απόσπασμα από τα Ανοιχτά χαρτιά του Οδ. Ελύτη για την ποίηση]», Φιλόλογος, τχ. 129 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007), σ. 357