Είστε εδώ

Σολωμός Διονύσιος, «[Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνοντ' οι στοχασμοί τους·]», Φιλόλογος, τχ. 128 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007), σ. 255